Takt og tone 3

Jazzmusikk
Jazzmusikk-kunnskap på web av  Sigurd O. Dancke
Musikkpraksis
fra Fløysbonnmusikalen 
"Bonn Aid - generation X
Musikkteori
Musikktema
Takt&tone2
Takt&tone1