Formlære

Alle melodier og musikkstykker har sin egen form. Gjerne bygget opp rundt repetisjoner av ulike tema. Dermed blir de lettere å kjenne igjen, og lettere og lære. Sanger vi synger har gjerne et vers og et refreng som stadig gjentaes. Barnesanger har ofte svært enkle former som for eksempel ”Bjørnen sover”:

1.linje: Bjørnen sover, bjørnen sover i sitt lune hi. (Del A)
2.linje: Den er ikke farlig, bare man er varlig.        (Del B)
3.linje: Bjørnen sover, bjørnen sover i sitt lune hi. (Del A)

Her ser vi at 1. og 3. linje er helt identiske både når det gjelder tekst og melodi. Vi kaller denne formen for 3-delt form, A-B-A. I denne sangen består hver del av 4 takter. I andre sanger kan hver del bestå av 8 eller 16 takter.

I ”Alle fugler” er 1. linje, 2. og 4. linje helt identiske. 3. linje er forskjellig. Også her er det snakk om 4-takters linjer. Formen blir altså firedelt, A-A-B-A. Dette er en av de vanligste musikalske former. (Pål sine høner, Streets of London, Yesterday, o.a.)

I pop-musikk og visesang er det vanlig med 4-takters og 8-takters perioder (deler). I klassisk musikk og musicals er periodene som regel lengre, 8- og 16-takters perioder. Her kommer det ofte inn et element til, del C. Likevel, repetisjoner er helt vanlig også i klassisk musikk. De vanligste formene i klassisk musikk er 2-delt og 3-delt form, akkurat som i viser og popmusikk. I tillegg er sonatesatsformen populær samt rondo.

Bluesformen er 2-delt og har 12 takter, A-A-B. De 4 første taktene repeteres, ofte både tekst og melodi. De 4 siste taktene konkluderer, det føles slik i melodien også. ”Tears in heaven” med Eric Clapton er en blues-aktig låt som har lagt inn en C-del.Formen blir omtrent slik: A-A-B, A-A-B-C, A-A-B. For å krydre komposissjonen/låten bruker man ofte overgangsfigurer/takter mellom både like og ulike deler.

Man må lære teorien bak musikken når man skal utføre, synge, spille. Noter, besifring, harmonisering er musikkens skriftspråk. Dette må man beherske for å praktisere. (Noter er faktisk det mest internasjonale språket som finnes, det skrives likt i samtlige verdensdeler.)
De fleste sanger lar seg harmonisere med hovedtreklangene, (evt. også med paralelltoneartene), d.v.s. 1.-,  4.- og 5.trinns treklang.


ARBEIDSOPPGAVER:

1)Velg en sang og bestem formen. Prøv å dele den inn i
        naturlige 4-takters perioder eller 8-takters perioder.
2)Lag besifring, harmonisering, grep til sangen. Bruk gitar
        eller keyboard for å finne frem til de rette
        grepene/harmoniene.
3)Fremfør sangen. Her kan gruppene evt. samarbeide.

Startside
Musikkteori