Klanger

2-klang.
En gang i tiden for tusenvis av år siden oppdaget menneskene at det låt 2-stemt når menn og kvinner sang sammen. Dette skyldes den naturlige oktavdelingen som finner sted når guttene har vært i stemmeskifte, noe som medfører at stemmen etter hvert klinger en oktav dypere. Alle kan høre at gutter og jenter synger tostemt, bare syng: 
Nede på stasjonen tidlig en morgen, står alle togene så pent på rad. 
Mann på lokmotivet drar i et håndtak  
Tch, tch, tch, tch, toget går.

Flere instrumenter spiller kan spille 2-stemt med seg selv v.h.a. borduntoner. D.v.s. toner som klinger sammen med den melodien man spiller. For eksempel hardingfele, sekkepipe, munnharpe m.fl. Vi kan godt synge bordun 2-stemt i en klasse. Bordun-stemmen synger da samme tone over flere takter.

Mikkel Rev, (1.b) satt og skrev
På (2.b) en liten tav-le. (1.b)

”Rev” er 1. Bordun-tone, denne synges resten av strofen. ”På” er 2. Bordun-tone, og ”tavle” er tilbake til 1. Bordun-tone. Prøv!

3-klang.
En treklang er ryggraden i en hver form for harmonisering. Vi harmoniserer melodien for å skape klanger, harmonier som gir melodien ”kjønn”, d.v.s. dur eller moll.

Det er 7 skalatoner i dur/moll. Avstanden fra den første skala-tonen (grunntonen) til resten av skalatonene har navn som følger: 2. Skalatone = sekund, 3.= ters, 4.= kvart, 5.= kvint, 6.= sekst, 7.= septim, 8.= oktav, som altså er samme tone som grunn-
tonen, men dobbelt så høy (lys).

3-klanger har 3 toner, og utgangspunktet er grunnstillingen, d.v.s. grunntone-ters-kvint. (Eller ters + ters om man vil).For eksempel C-E-G i C-dur. NB! Dette skrives C som besifring. (Dersom kvinten skal endres skriver man +5 eller –5. For eksempel C+5.) 

I en durskala vil alltid 3-klangen på 1. trinn, 4. og 5. trinn være dur 3-klanger. (Den store tersen kommer først.) 2., 3. og 6. trinn vil alltid være moll 3-klanger. NB! Dette skrives Cm som besifring.  (Den lille tersen kommer først.)  7. trinns 3-klangen er unik da den ikke har den store tersen!
(Vi kan flytte grunntonen en oktav opp, da får vi første omvending av treklangen. Flytter vi deretter tersen en oktav opp får vi annen omvending.)


4-klang.
Grunntone + ters + kvint + sekst eller septim gir en firklang. Man kan altså legge en sekund eller ters på treklangen. Dette skrives C6 eller C7 (liten ters), Cmaj7 (stor ters).


ARBEIDSOPPGAVER:

1.   Bruk et keyboard/klaviatur. Spill alle treklangene i C-dur. Forstå
      hvorfor 1., 4., 5. trinn er durklanger og 2, 3, 6 er moll.
2.   Spill treklangomvendinger. Hvor mange omvendinger har hver
       treklang?
3.   Hvor mange omvendinger har en firklang?

Musikkpraksis
Treklanger
Startside